Независим строителен надзор, технически паспорти, оценка за съответствие на инвестиционни проекти, проектиране.

Строителен Контрол  Реконструкция на ул. " Пирин" гр.Банско 

 вторият етап от реконструкцията на главната търговска улица в Банско - „Пирин”.  като бе спазен архитектурно-художествения стил, по който е оформена централната градска част.  Вторият етап обхваща отсечката между пл. „Възраждане” и ул. „Отец Паисий”.

 

Основна цел, заложена в проектната документация, е да се реконструира подземната водоснабдителна и канализационна мрежа, настилките на улицата и уличното осветление, за да създаде един успешен модел на транспортно успокоена зона в този участък от улица „Пирин“.

Производствено хале град Гоце Делчев

Производствено хале в град Град Гоце Делчев 

СОЦИАЛНА КУХНЯ ГР.БАНСКО 

Сградата на новата социална кухня е изцяло реновирана и оборудвана по проект „Красива България“ ,като началото на строителните дейности е поставено преди две години .