Независим строителен надзор, технически паспорти, оценка за съответствие на инвестиционни проекти, проектиране.

Свържете се с нас

did-grup@abv.bg didgrupbansko@gmail.com
0878 30 30 19
Офис гр.Банско пл."Възраждане" №4
Централен Офис гр.Банско, 
ул."България", №22
Офис град Гоце Делчев ул."Александър Стамболиски",№8
Офис град Добринище, пл."Независимост" 
Обърнете се към нас за съдействие

Пишете ни!