Независим строителен надзор, технически паспорти, оценка за съответствие на инвестиционни проекти, проектиране.

Свържете се с нас

did-grup@abv.bg didgrupbansko@gmail.com
0878 30 30 19
 Офис: гр.София, ул. Проф. Атанас Иширков 7;
Офис:гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" №12;
Офис: гр.Добринище, ул."П.Хилендарсси" №2 ;
Адрес на коресподенция: гр.Банско, ул."България" №22

 

Обърнете се към нас за съдействие

Пишете ни!