Независим строителен надзор, технически паспорти, оценка за съответствие на инвестиционни проекти, проектиране.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Изготвяме бързо и качествено оценки за съответствие на инвестиционнен проект със съществените изисквания към строежите /чл.142, ал.5, ал.6 т.2 от зут/

Следим за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;

предлага качествено изготвяне на проекти на своите клиенти Ангажираме се с узаконяването на незаконни строежи съгласно ЗУТ

С внимание към детайла

Вдъхновени да постигнем съвършенство във всеки проект, винаги подхождаме със специално отношение към детайла. Независимо дали става дума за лого, персонализиран дизайн или корпоративен брандинг, ще се убедите в изключителните способности на нашия екип.
 

Доверете се на нашия опит

Нашата философия се основава върху прилагането на индивидуален подход към всеки клиент, който се обърне към нас за съдействие. Имаме всички предпоставки за създаването на нещо наистина уникално и стойностно.
 

Нашите клиенти